15 กรกฎาคม 2014

การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตกรรม 64 ปี 2557

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 12:52

การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปี 2557

          เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์  
      การแข่งขันหุ่นยนต์แบ่งเป็น 4 ระดับ 1) ประถม 2) ขยายโอกาส  3) มัธยมต้น 4) มัธยมปลาย

กำหนดการ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 22 (กลุ่ม 1 – 2)  

 วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

   รายงานตัว 08.30 น. ทั้ง ม. ต้น และ ม. ปลาย
   เริ่ม ทดสอบสนามและแข่งขัน  09.00 น. เป็นต้นไป

        รายการแข่งขันหุ่นยนต์
         1) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ   ดาวน์โหลดไฟล์สนาม ขนาด 240×240 cm    แบบบันทึกคะแนน
         2) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันโครงงาน   (ลายะเอียดเพิ่มเติม)

กติกาการแข่งขัน สนามแข่งขัน ตามไฟล์ ของ สพฐ. ขนาด 240 cm x 240 cm ไวนิล
 
 สนามประถมศึกษา                   สนามมัธยมศึกษา ตอนต้น
 
สนามมัธยมศึกษา ตอนปลาย                                สนามเปล่า
ไฟล์สนามแข่งขันปรับปรุง เติมจุดลูกปิงปอง  ขนาด 240 cm x 240 cm ไวนิล
 
 สนามประถมศึกษา                   สนามมัธยมศึกษา ตอนต้น

สนามมัธยมศึกษา ตอนปลาย

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด สพป.และสพม. [คลิกที่นี่ ]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม จากเว็บศิลปหัตกรรม : http://www.sillapa.net/home/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 กุมภาพันธ์ 2014

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประเทศ 2556

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 10:34

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ปี 2556

 
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ปี 2556 
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557
 กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์
ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
 
กำหนดการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
 
สถานที่ประกวดและแข่งขัน ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
 
ติดตามและตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

จาก เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน www.sillapa.net หรือ http://obecrobot.circlecamp.com/?page=robotcompettion2014&language=th
 

25 สิงหาคม 2013

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ปี 2556

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 11:33

yesการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม สพป. และ กลุ่ม สพม. smiley
(ติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันระดับภาค ที่ http://www.sillapa63.net/)

กลุ่ม สพป.  แข่งขัน  7 – 8 ธันวาคม  2556   กลุ่ม สพม.  แข่งขัน 13 – 15 ธันวาคม 2556
ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวันนครพนม

ตารางการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ กลุ่ม สพป. (ประถมศึกษา/ขยายโอกาส)  
   7 ธันวาคม 2556  แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา
                          ประกวดโครงงานฯ ระดับประถมศึกษา ลำดับ 1-31 
   8 ธันวาคม 2556  แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยม (ขยายโอกาส) 
                          ประกวดโครงงานฯ ระดับมัธยม (ขยายโอกาส) ลำดับ 1-18 
     ทีมประกวดโครงงาน สพป. ประถม สพป. ขยายโอกาส ตรวจสอบความถูกต้องจาก  เว็บประกาศผล สนก. ฯ /รายละเอียดเพิ่มเติมการประกวดโครงงาน/ **การประกวดโครงงานฯ ยึดตามกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติม  ในพื้นที่นำเสนอ 120 x 120และส่งรายงานรูปเล่มในวันลงทะเบียน ก่อนการตั้งโครงงาน ณ สถานที่ประกวดแข่งขัน  

ตารางการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ กลุ่ม สพม. (มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย)  
 13 ธันวาคม 2556  แข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย*
 14 ธันวาคม 2556  แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                          ประกวดโครงงานฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลำดับ 1-33 
 15 ธันวาคม 2556  แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                          ประกวดโครงงานฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลำดับ 1-17 
     ทีมประกวดโครงงาน สพม. ม.ต้น สพม. ม.ปลาย ตรวจสอบความถูกต้องจาก เว็บประกาศผล สนก. ฯ /รายละเอียดเพิ่มเติมการประกวดโครงงาน/  **การประกวดโครงงานฯ ยึดตามกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติม  ในพื้นที่นำเสนอ 120 x 120 cm   และส่งรายงานรูปเล่มในวันลงทะเบียน ก่อนการตั้งโครงงาน ณ สถานที่ประกวดแข่งขัน

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวันนครพนม โดย 

   - แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ /หุ่นยนต์ผสม*            บนหอประชุมมรุกขนคร
   - ประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี    ใต้หอประชุมมรุกขนคร
   - แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ                               ใต้อาคาร 4 (อาคารสีชมพู EP)

กำหนดการ    (โดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลา)
08.00 – 08.45 น.  รายงานตัว/ตรวจอุปกรณ์แข่งขันตามกติกา
                         (ทุกทีมเตรียมอุปกรณ์แข่งขันให้ถูกต้องตามกติกาเพื่อความรวดเร็วในการตรวจ)
08.45 – 09.00 น.  ชี้แจงข้อตกลงการแข่งขัน (สุ่มอุปสรรค์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ขยายโอกาส/ม.ต้น)
09.00 – เป็นต้นไป สร้าง/ประกอบหุ่นยนต์/ทดสอบสนาม (ทีมรายงานตัวไม่ทัน ไม่ทดเวลาให้)
10.00 – เป็นต้นไป เริ่มประกวดโครงงานฯ กรรมการรับฟังการนำเสนอ ตามลำดับ
12.00                 ส่ง/ตรวจสอบ/วัด หุ่นยนต์อัตโนมัติ (3 ชั่วโมง)
12.30                 แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ รอบที่ 1 (ม.ต้น/ปลาย -สุ่มกระป๋องก่อนปล่อยหุ่นในแต่ละรอบ)
13.00                 ส่ง/ตรวจสอบ/วัด หุ่นยนต์บังคับมือประถมศึกษา (4 ชั่วโมง)
13.30                 แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือประถมศึกษา รอบที่ 1
14.00                 ส่ง/ตรวจสอบ/วัด หุ่นยนต์บังคับมือ ม. ต้น/หุ่นยนต์ผสม* (5 ชั่วโมง)
14.30                 แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม. ต้น/หุ่นยนต์ผสม* รอบที่ 1
15.00                 ส่ง/ตรวจสอบ/วัด หุ่นยนต์บังคับมือ ม. ปลาย (6 ชั่วโมง)
15.30                 แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม. ปลาย รอบที่ 1 

หมายเหตุ 1) เมื่อแข่งขันเสร็จในแต่ละรอบ นร. ต้องลงบันทึกรับรองคะแนน/ส่งหุ่นเก็บที่เดิม
             2) แข่งขันรอบที่ 1 เสร็จครบทั้งกลุ่ม พักแก้ไขหุ่นยนต์ 30 นาที่ แล้ว ส่ง/ตรวจสอบ/วัด หุ่น แข่งรอบ 2
             3) ห้ามใช้อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ลูกหมู, แท่นตัดไฟเบอร์
             4) ไม้ไผ่ใช้ในการแข่งขันได้นั้นจะต้องไม่เหล่ามาก่อน
             5) *การแข่งหุ่นยนต์ผสม วัตถุทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เป็น ไม้ ขนาด 50x50x50 mm น้ำหนักประมาณ 70-100 g

รูปแบบการแข่งขัน /การคัดเลือกตัวแทน   การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ/อัตโนมัติ/ผสม

     1) แบ่งทีมแข่งขันเป็น 3 กลุ่ม ตามลำดับ สพป/สพม (ที่ได้จับฉลากโดยเขตพื้นที่เมื่อ 16 ต.ค. 2556) ดังนี้

      กลุ่ม 1  ลำดับที่   1-20         กลุ่ม 2  ลำดับที่ 21-40           กลุ่ม 3 ลำดับที่  41-61 

   ลำดับรายชื่อทีมแข่งขัน สพป.     ลำดับรายชื่อทีมแข่งขัน สพม.

    ลำดับทีมแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ อัตโนมัติ หุ่นยนต์ผสม และ โครงงาน ทุกรายการตามสังกัด 
    ทีมประกวดโครงงาน   สพป. ประถม สพป. ขยายโอกาส สพม. ม.ต้น สพม. ม.ปลาย

 (กรุณาตรวจความถูกต้องจาก เว็บประกาศผล สนก.  เว็บ ประกาศผล สนก. /รายละเอียดเพิ่มเติมโครงงานฯ )

     2) แต่ละกลุ่ม  ใช้สนามซ้อม/และสนามแข่ง ตามกลุ่มของตัวเอง
     3) ในการแข่งขันใช้คะแนนที่ได้ในแต่ละกลุ่มจะนำมาเรียงลำดับรวมกันทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อคัดทีมตัวแทน 1 – 3 
    ในกรณีคะแนนเท่ากัน ใช้เกณฑ์พิจารณาดังนี้
    1. ภาระกิจสมบูรณ์ ทีมที่ใช้เวลาน้อยกว่าชนะ  เวลาเท่ากันทีมที่มีน้ำหนักหุ่นน้อยกว่าชนะ 
    2. ภาระกิจไม่สมบูรณ์ เวลาเท่ากันทีมที่มีน้ำหนักหุ่นน้อยกว่าชนะ 
        ใช้รอบที่คะแนนเท่ากันเทียบกัน คะแนนเท่ากัน 2 รอบ ใช้คะแนนรอบ 2 ในการเทียบ
หมายเหตุ 
        
** พื้นที่ในการประกอบ/สร้างหุ่นยนต์จำกัด ประมาณ 2.0 x 2.5 m  ขอให้แต่ละทีมบริหารอุปกรณ์ในการสร้างหุ่นยนต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่**

ผังสนามแข่งขันอัตโนมัติ/ผสม     ผังสนามแข่งขันบังคับมือ
ผังสนามโดยประมาณ ขอให้ผู้เข้าแข่งขันบริหารพื้นที่กับอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย กับพื้นที่ประมาณ 2.0 x 2.5 m
รูปแบบการประกวด /การคัดเลือกตัวแทน   การประกวดโครงงานฯ
    1) การประกวดโครงงานฯ นำเสนอผลงานตามลำดับโครงงาน ตามลำดับของเขต ตามที่จับฉลาก
    2) นำผลการประเมินโครงงานฯ จากกรรมการเรียงลำดับ เพื่อคัดเลือกโครงานฯ 1 – 8
หมายเหตุ  เว็บ ประกาศผลโครงงานฯ สนก. 

แผนผังที่ตั้งโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม
แผนผังสนามแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนนครนพมวิทยาคม
 
บนหอประชุมฯ แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ/ผสม ใต้-โครงงานฯ
 
 ใต้อาคาร 4 (EP สีชมพู) แข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

ผู้ประสานงาน/จัดการแข่งขันหุ่นยนต์
นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โทร 0864504687
e-mail : pornsak.wongsiri@gmail.com            : pornsak_wongsiri@yahoo.com

 

30 มิถุนายน 2013

การแข่งขันหุ่นยนต์+นักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตกรรมนักเรียน2556

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 10:10

เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์+นักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์หุ่นยนต์อยู่กลุ่มการงานฯ เกณฑ์นักบินน้อย สพฐ.อยู่กลุ่มวิทยาศาสตร์
เกณฑ์/กติกาการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 2556    เกณฑ์/กติกาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 2556.

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกณฑ์การคัดเลือกตัวแทน
1) ระดับเขต คัดลำดับที่ 1 แข่งขันระดับภาค (เว้นโครงงานส่งคัดระดับภาคโดยตรง) ……………… ……..
2) ระดับภาค แต่ละภาค คัดเลือกลำดับที่ 1 – 3
(เว้นโครงงาน 1-8) แข่งขันระดับประเทศต่อไป
สนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ตามแบบในกติกาหุ่นยนต์ 2556) ขนาด 120 x 240 (กว้าง 120 cm ยาวประมาณ 240 cm)

สนามอัตโนมัติ ประถม มัธยมต้น/ขยายโอกาส มัยมปลาย หุ่นผสม
สนาม ประถมศึกษาสนาม ม. ปลายสนามหุ่นยนต์ผสมสนาม ม. ต้น/ขยายโอกาส

จากเว็บ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

22 มกราคม 2013

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 14:23

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555
4 – 8  กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การค้าเซียร รังสิต และ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองทองธานี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ

ระดับ ประถมศึกษา /ขยายโอกาส (สังกัด สพป.)   ไปเว็บการแข่งขัน สังกัด สพป.

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 6 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 – 32
07.00-17.30 วันที่ 4-5 ก.พ. 56 เข้ารับการอบรมที่ ร.ร.ธัญบุรี
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 6 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 – 32
07.00-17.30 วันที่ 4-5 ก.พ. 56 เข้ารับการอบรมที่ ร.ร.ธัญบุรี
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 6 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 – 32
07.00-18.00 วันที่ 5 ก.พ. 56 เวลา 17.00 น. ครูที่ปรึกษาทีม รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด กติกาการแข่งขัน
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 6 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 – 32
07.00-18.00 วันที่ 5 ก.พ. 56 เวลา 17.00 น. ครูที่ปรึกษาทีม รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด กติกาการแข่งขัน

อ้างอิงจาก เว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 กิจกรรมการงานอาชีพฯ และหุ่นยนต์ (สพป.)   

ระดับ มัธยมศึกษา (สังกัด สพม.) ไปเว็บการแข่งขัน สังกัด สพม.

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
2 000142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 8 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 – 32
07.00-17.30 วันที่ 6-7 ก.พ. 56 เข้ารับการอบรมที่ ร.ร.ธัญบุรี
3 000143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 8 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 – 32
07.00-17.30 วันที่ 6-7 ก.พ. 56 เข้ารับการอบรมที่ ร.ร.ธัญบุรี
5 000163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 7 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 – 32
07.00-18.00 วันที่ 6 ก.พ. 56 เวลา 17.00 น. ครูที่ปรึกษาทีม รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด กติกาการแข่งขัน
9 000166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 7 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 – 32
07.00-18.00 วันที่ 6 ก.พ. 56 เวลา 17.00 น. ครูที่ปรึกษาทีม รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด กติกาการแข่งขัน
11 000169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 13 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 – 32
08.00-17.00 -

อ้างอิงจาก เว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 กิจกรรมการงานอาชีพฯ และหุ่นยนต์ (สพม.)

 

9 มกราคม 2013

แข่งขันหุ่นนต์_“ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย”

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 09:45

  “ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย” ขอเชิญคุณครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์เยาวชนไทย “ZEER-TTRC ROBOTIC THAILAND CHAMPIONSHIP 2013″  ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และบริษัท CP-ALL, ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต, บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) และ บริษัทโรบอทบีกินภายใต้การประสานงานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละทีมจะรับเกียรติบัตร  โล่  และรางวัลจากผู้สนับสนุน

 • โล่รางวัล Primary                         ทอง เงิน ทองแดง ทองแดง
 • โล่รางวัล Secondary                    ทอง เงิน ทองแดง ทองแดง
 • โล่รางวัล High Education           ทอง เงิน ทองแดง ทองแดง

พร้อมเหรียญรางวัลๆละ 4 เหรียญ (เหรียญที่ระลึกเป็นแบบเดียวกัน) 48 เหรียญ

เปิดรับสมัครนักเรียนไทยทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ฯ ระหว่างวันที่ 7-31มกราคม 2556

อ่านส่วนที่เหลือของรายการนี้ →
จาก http://my-robot.in/

4 กันยายน 2012

ตัวแทนการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับประเทศ ศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัดนครพนม

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 10:21

ตัวแทนการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับประเทศ ศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัดนครพนม
(จากคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ)
รูปแบบการแข่งขัน
แข่งขันระดับชาติ คือ หุ่นยนต์อัตโนมัติจะอบรมก่อน 2 วันก่อนการแข่งขัน ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์  2556
ให้ติดตามวันเวลาการอบรมอีกครั้งหนึ่ง

ลำดับ หมวดหมู่  รายการ  คะแนน  เหรียญ  อันดับ  โรงเรียน  นักเรียน  ครู สังกัด
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3  85 ทอง  6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีนาทม 1. นายนัฐกร  ศรีวังไสย์ สพม. เขต 22
              2. เด็กชายภูริณัฐ  กัลยาลัง 2. นายเกษมสันติ์  ต้นศรี  
              3. เด็กชายรัฐธนินท์  กิตติศรีพงศ์    
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3  95 ทอง  ชนะเลิศ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มาลาสี 1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช สพม. เขต 22
              2. เด็กชายธรรมลักษณ์  หลวงกลาง 2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ  
              3. เด็กชายนนท์ธวัช  นิลสาขา    
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6  85 ทอง  4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  1. นายจักรกฤณ์  ทองโคตร 1. นายศราวุธ  บุญปลอด สพม. เขต 22
              2. นายพัฒนพงษ์  บ่อไทย 2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ  
              3. นายวรเมธ  หงษาวงศ์    
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6  100 ทอง  ชนะเลิศ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  1. นายณัฐวัฒน์  แก้วนิวงค์ 1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช สพม. เขต 22
              2. นายพงศกร  ดลศรี 2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ  
              3. นายพิทักษ์  ชนะชัย    
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6  81 ทอง  7 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ  1. เด็กชายทักษิณ  สีงาม 1. นายสุริยา  นันชนะ สพป. นพ. 1
              2. เด็กชายธนภัทร์  ตาอ่อน 2. นายอัครเดช  จันทร์โยธา  
              3. เด็กชายบริษัท  บัวดา    
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3  83 ทอง  7 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่  1. เด็กหญิงณัฐชา  น้อยนาง 1. นางสาวสิริพิมพ์  ต้นไฮ สพป. นพ. 2
              2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สนมศรี 2. นายอาทิตย์  คาระวงค์  
              3. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีวรขาน    

สนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ ขนาดพิมพ์ไวนิล 240 x 120 cm 
ประถม มัธยม_ต้น/ขยายโอกาส มัธยม_ปลาย  แบบผสม
(ตรวจสอบขนาด/อุปกรณ์ประกอบสนามในเล่มกติกา
ล่าสุดด้วย)

7 สิงหาคม 2012

กติกาหุ่นยนต์+เครื่องบินน้อย สพฐ. 2555

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 15:30

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62  ปีการศึกษา 2555
“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” Supremacy with Grace and Wisdom

โหลดกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน 2555 ล่าสุด
สำหรับเป็นแนวทางการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินในงานศิลปหัตถกรรม 62 ปี 2555 ในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.thairobot.in.th/

 

สนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ ขนาดพิมพ์ไวนิล 240 x 120 cm 
ประถม มัธยม_ต้น/ขยายโอกาส มัธยม_ปลาย  แบบผสม
(ตรวจสอบขนาด/อุปกรณ์ประกอบสนามในเล่มกติกา
ล่าสุดด้วย)

6 สิงหาคม 2012

อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 2555

Filed under: อบรมหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 17:28

การอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ 2555
อบรม 8-9-10 สิงหาคม 2555
ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดนครพนม

ติดตามข่าวสาร กับ Update ได้ที่นี้

ภาพกิจกรรมการอบรม ชุด 1  ชุด 2

1 สิงหาคม 2012

การแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน สพฐ. ระดับประเทศ

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 17:33

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ และเครื่องบิน สพฐ. ระดับประเทศปีการศึกษา 2554 คลิก
"สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน" 24 – 27 มกราคม 2555
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.thairobot.in.th/
ผลงานการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับประเทศ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 

๑.  หุ่นยนต์บังคับมือ   ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
 
เด็กชายนนท์ธวัช นิลสาขา  ๑/๑๓ เด็กชายณัฐวัฒน์ มาลาสี ๑/๑๓ เด็กชายธรรมลักษณ์ หลวงกลาง ๒/๓
๒.  หุ่นยนต์บังคับมือ   ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เหรียญเงิน (อันดับ ๘ ของประเทศ)   
 นายพัฒนพงษ์  บ่อไทย  ม. ๕/๓  นายจักรกฤษ์  ทองโคตร  ม. ๕/๓  นายวรเมธ  หงษาวงศ์  ม. ๕/๓
๓.  หุ่นยนต์อัตโนมัติ   ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
 เด็กชายธนพล  พืชนุกูล   ม. ๓/๑๐ เด็กชายวันชนะ  บุรีขันธ์      ม. ๓/๑๐   
๔.  หุ่นยนต์อัตโนมัติ   ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย เหรียญทอง ชนะเลิศ  (อันดับ ๑ ของประเทศ)
 นายกัลป์ชัย  ท่าค้อ     ม. ๖/๖  นายธนาวุฒิ  สังข์เพชร   ม. ๕/๒  นายรชต  ศรีลาศักดิ์     ม ๕/๒
ฝึกสอน/ควบคุมทีมนายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ นายสมชาย ยิ่งคำแหง นายศราวุธ บุญปลอด นายพชรวัฒน์ ศรีสุราช

ชนะเลิศ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม. ปลายรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม. ต้นรองชนะเลิศอันดับ 2 หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม. ต้น

สรุปผลแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินระดับประเทศ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดนครพนม
เครื่องร่อน บินนาน ระดับประถมศึกษา
      โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา  สพป. นครพนม เขต 2
เหรียญทองแดง
เครื่องร่อน ประเภทบินไกล ระดับประถมศึกษา
      โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านนาสามัคคี   สพป. นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      โรงเรียนค้อวิทยาคม  สพม เขต 22  เหรียญเงิน
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม. ต้น
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม เขต 22   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2)
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม. ปลาย
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม เขต 22  เหรียญเงิน

หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม. ต้น
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม เขต 22   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1)
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม. ปลาย
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม เขต 22  เหรียญทอง (ชนะเลิศ)

ประกาศผลการประกวด แข่งขันหุ่นยนต์ เครื่องบิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ประเภทบังคับมือ   
     ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ประเภทอัตโนมัติ    (ผลครบทุกลำดับ)
    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประภทโครงงาน     
   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ประภทเครื่องบิน 
  ประถมศึกษา            
       บินไกล             บินนาน
มัธยมศึกษาตอนต้น  
       บินไกล             บินนาน

พิมพ์วุฒิบัตร/ข้อมูลเพิ่มเติมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเว็บ http://www.krongsap.com/

     สอบถามเพิ่มเติมที่เลขาศูนย์หุ่นยนต์ฯ
     พรศักดิ์  วงศ์ศิริ (0864504687) pornsak_wongsiri@yahoo.com
 

 

1 พฤศจิกายน 2011

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน 2554

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 13:03

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน สพฐ. ศูนย์จังหวัดนครพนม 
  ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม       เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2554
  ทีมตัวแทนกรุณา ส่งรายชื่อ และเลข 13 หลักของครูและนักเรียน ด่วนด้วย
 กำหนด แข่งขันระดับภาค 18 – 20 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม
กำหนดการแข่งขันระดับภาค
    สรุปตัวแทนการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน ระดับภาค
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ระดับประถมศึกษา
      โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี   โรงเรียนบ้านโคกกลาง
มัธยมศึกษาตอนต้น
      โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์   โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ระดับประถมศึกษา
      โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
มัธยมศึกษาตอนต้น     
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม    โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์    โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม    โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม    โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์    
มัธยมศึกษาตอนต้น     
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม    
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
      โรงเรียนนครพนมวิทยาคม    
การแข่งขันเครื่องร่อน     ระดับประถมศึกษา
กติกาบินไกล    
      โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา    โรงเรียนบ้านโคกกลาง    โรงเรียน ตชด. บ้านนาสามัคคี    
กติกาบินนาน    
      โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา    โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา    โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"    
เครื่องบินพลังยาง     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กติกาบินไกล    
      โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์    โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    โรงเรียนค้อวิทยาคม    
กติกาบินนาน    
       โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม    โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม    โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   
     สอบถามเพิ่มเติมที่เลขาศูนย์หุ่นยนต์ฯ
     พรศักดิ์  วงศ์ศิริ (0864504687) pornsak_wongsiri@yahoo.com
กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน สพฐ. 2554

 

29 กันยายน 2011

เครื่องบิน/เครื่องร่อน

Filed under: ความรู้ด้านหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 12:59

ศูนย์วิทยาศาสตร์อากาศยาน ของ สพฐ. ทั้ง 5 ภูมิภาค

1. ภาคเหนือ
    ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศร
ีนครินทร์ จ.พะเยา อ.ธวัชชัย เป็นพนัสสัก โทร. 0869389485
2. ภาคอีสานตอนบน
   ร.ร.ปทุมเทพพิทยาคาร จ.หนองคาย อ.สมคิด ไชยวงศ์ โทร. 0879450595
3. ภาคอีสานตอนล่าง
   ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ อ.นันทกานต์ ทองกำ โทร. 0870596154
4. ภาคกลาง
     ร.ร.วิสุทธรังษ๊ จ.กาญจนบุรี อ.สมศักดิ์ เหลืองมังกร โทร.0863666749
5. ภาคใต้
    ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง อ.สถาพร เพ่งพิศ โทร. 080-5227211 ,084-0611591

26 สิงหาคม 2013

กำหนดการ/ทีมแข่งขันหุ่นยนต์ 2556 ระดับเขตพื้นที่ สพป. นครพนม เขต 2

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 09:18

รายชื่อทีมแข่งขันหุ่นยนต์ 2556 ระดับเขตพื้นที่ สพป. นครพนม เขต 2
          1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6              2) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
          3) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3              4) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์
สพป นครพนม เขต 1, 2 วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
          08.30 น. รายงานตัว
          08.45 น. ประชุมชิ้แจงกติกา/ข้อตกลงในการแข่งขัน
          09.00 น. เริ่มสร้างหุ่น/ซ้อมสนามแข่งจริง
          12.00 น. ส่งหุ่นยนต์อัตโนมัติประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น (รวม 3 ชั่วโมง)
          12.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 1
          13.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือประถมศึกษา (รวม 4 ชั่วโมง)
          13.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือประถมศึกษา รอบที่ 1
          14.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษา (รวม 5 ชั่วโมง)
          14.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษา รอบที่ 1
หมายเหตุ  1) เมื่อแข่งขันเสร็จ ส่งหุ่นเก็บที่เดิมเหมือนตอนส่งหุ่น
              2) รอบที่ 1 แข่งครบ พักแก้ไขหุ่น 30 นาที แล้วส่งหุ่น เพื่อแข่งรอบ 2 ต่อไป

ห๎าม นาอุปกรณ์ เครื่องมือหนัก /ที่อาจเป็นอันตราย มาใช๎สร๎างหุํนยนต์ภายในพื้นที่สร๎างและประกอบหุํนยนต์ ได้แก่ เครื่องเจียรไฟฟ้า (ลูกหมู) แท่นตัดไฟเบอร์

แท่นตัดไฟเบอร์เครื่องเจียรไฟฟ้า (ลูกหมู)

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร  2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร (กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) 
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556
ตามรายละเอียดที่      http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th

กำหนดการ/ทีมแข่งขันหุ่นยนต์/นักบินน้อย สพฐ 2556 ระดับเขตพื้นที่ สพป. นครพนม เขต 1

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 08:49

รายชื่อทีมแข่งขันหุ่นยนต์/นักบินน้อย สพฐ 2556 ระดับเขตพื้นที่ สพป. นครพนม เขต 1
          1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6                     2) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
          3) การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
          4) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6      5) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
          6) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
          7) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

เกณฑ์/กติกาการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 2556    เกณฑ์/กติกาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 2556.

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพป นครพนม เขต 1, 2 วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
          08.30 น. รายงานตัว
          08.45 น. ประชุมชิ้แจงกติกา/ข้อตกลงในการแข่งขัน
          09.00 น. เริ่มสร้างหุ่น/ซ้อมสนามแข่งจริง
          12.00 น. ส่งหุ่นยนต์อัตโนมัติประถมศึกษา (รวม 3 ชั่วโมง)
          12.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติประถมศึกษา รอบที่ 1
          13.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือประถมศึกษา (รวม 4 ชั่วโมง)
          13.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือประถมศึกษา รอบที่ 1
หมายเหตุ  1) เมื่อแข่งขันเสร็จ ส่งหุ่นเก็บที่เดิมเหมือนตอนส่งหุ่น
              2) รอบที่ 1 แข่งครบ พักแก้ไขหุ่น 30 นาที แล้วส่งหุ่น เพื่อแข่งรอบ 2 ต่อไป

ห๎ามนาอุปกรณ์ เครื่องมือหนัก /ที่อาจเป็นอันตราย มาใช๎สร๎างหุํนยนต์ภายในพื้นที่สร๎างและประกอบหุํนยนต์ ได้แก่ เครื่องเจียรไฟฟ้า (ลูกหมู) แท่นตัดไฟเบอร์

แท่นตัดไฟเบอร์เครื่องเจียรไฟฟ้า (ลูกหมู)

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร  2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) 
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556
ตามรายละเอียดที่  http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th

กำหนดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ สพป นครพนม เขต 1 วันที่ 8 กันยายน 2556 ณ โรงยิม สนามกีฬากลาง จังหวัดนครพนม
          08.30 น. รายงานตัว
          08.45 น. ประชุมชิ้แจงกติกา/ข้อตกลงในการแข่งขัน
          09.00 น. เริ่มแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ (ป1 – ป3) (บินไกลและบินนานเฉลี่ย คัดอันดับ 1)
          12.00 น. ส่งเครื่องร่อน – บินไกล – บินนาน ประถมศึกษา
                          ส่งเครื่องบินพลังยาง - บินไกล – บินนาน มัธยมศึกษาตอนต้น
          12.30 น. เริ่มแข่งขัน รอบที่ 1
                          เครื่องร่อนบินไกล ประถมศึกษา
                          เครื่องร่อนบินนาน ประถมศึกษา
                          เครื่องร่อนบินไกล มัธยมศึกษาตอนต้น
                          เครื่องร่อนบินนาน มัธยมศึกษาตอนต้น
          XX.XX น. เริ่มแข่งขัน รอบที่ 2
                          เครื่องร่อนบินไกล ประถมศึกษา
                          เครื่องร่อนบินนาน ประถมศึกษา
                          เครื่องร่อนบินไกล มัธยมศึกษาตอนต้น
                          เครื่องร่อนบินนาน มัธยมศึกษาตอนต้น
          XX.XX น. เริ่มแข่งขัน รอบที่ 3
                          เครื่องร่อนบินไกล ประถมศึกษา
                          เครื่องร่อนบินนาน ประถมศึกษา
                          เครื่องร่อนบินไกล มัธยมศึกษาตอนต้น
                          เครื่องร่อนบินนาน มัธยมศึกษาตอนต้น
หมายเหตุ การแข่งขันเครื่องบินมี 3 รอบ

กำหนดการ/ทีมแข่งขันหุ่นยนต์ 2556 ระดับเขตพื้นที่ สพม เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร)

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 08:27

สพม เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) แข่งขัน วันที่ 21 กันยายน 2556 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รายชื่อทีมแข่งขันหุ่นยนต์ 2556 ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 22 (นครพนม กลุ่ม 1 – 2)
          1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3  smiley           2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
          3) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3  smiley          4) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6    smiley       5) การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
รายชื่อทีมแข่งขันหุ่นยนต์ 2556 ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 22 (มุกดาหาร)
          1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3  smiley          2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
          3) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3  smiley         4) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6    smiley       5) การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

สพม เขต 22 (นครพนม-มุกดาหาร) แข่งขัน วันที่ 21 กันยายน 2556 ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
          08.30 น. รายงานตัว
          08.45 น. ประชุมชิ้แจงกติกา/ข้อตกลงในการแข่งขัน
          09.00 น. เริ่มสร้างหุ่น/ซ้อมสนามแข่งจริง
          12.00 น. ส่งหุ่นยนต์อัตโนมัติมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย
(รวม 3 ชั่วโมง)
          12.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย รอบที่ 1
          14.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนต้น และหุ่นผสม
(รวม 5 ชั่วโมง)
          14.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนต้น และหุ่นผสม รอบที่ 1
          15.00 น. ส่งหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนปลาย
(รวม 6 ชั่วโมง)
          15.20 น. เริ่มแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 1
หมายเหตุ  1) เมื่อแข่งขันเสร็จ ส่งหุ่นเก็บที่เดิมเหมือนตอนส่งหุ่น
              2) รอบที่ 1 แข่งครบ พักแก้ไขหุ่น 30 นาที แล้วส่งหุ่น เพื่อแข่งรอบ 2 ต่อไป

ห๎าม นาอุปกรณ์ เครื่องมือหนัก /ที่อาจเป็นอันตราย มาใช๎สร๎างหุํนยนต์ภายในพื้นที่สร๎างและประกอบหุํนยนต์ ได้แก่ เครื่องเจียรไฟฟ้า (ลูกหมู) แท่นตัดไฟเบอร์
 

แท่นตัดไฟเบอร์เครื่องเจียรไฟฟ้า (ลูกหมู)

กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร     2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร (กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) 
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556
ตามรายละเอียดที่  http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
สอบถามเพิ่มเติม นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 0864504687 e-mail : pornsak_wongsiri@yahoo.com  :pornsak.wongsiri@gmail.com

26 กันยายน 2012

รูปแบบการจัดแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินน้อย สพฐ.

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 18:28

รูปแบบการจัดแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินน้อย สพฐ.

รายงานตัวและแข่งขัน 08.30 – 09.00 น. 29 กันยายน 2555
หุ่นยนต์บังคับมือ ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ตึก 1 อาคารสีส้ม)
นักบินน้อย สพฐ. ณ หอประชุมมรุกขนคร

รายงานตัวและแข่งขัน 08.30 – 09.00 น. 30 กันยายน 2555
หุ่นยนต์อัตโนมัติและแแผสม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง 

          สถานที่แข่งขัน          ตามที่รายงานตัว

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

 1. ประกอบหุ่น/ทดสอบสนาม 4 ชั่วโมง (เพิ่มเติม) ตัดไม้เป็นชิ้นมาประกอบ ห้ามเจาะมาก่อน ไม่ให้ใช้ไม้ไอศกรีม
 2. ส่งหุ่น/ตรวจ กรรมการลงชื่อที่หุ่น เรียงลำดับบนโต๊ะ ห้ามมีการสัมผัสหุ่นอีก หากมีการแก้ไขต้องแจ้งกรรมการและต้องทำในพื้นที่ที่กรรมการกำหนด ในเวลา 2 นาที ห้ามนำหุ่นออกนอกบริเวณเก็บหุ่น
 3. สุ่มตำแหน่งเก็บวัตถุ โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 4. เตรียมการแข่งขันตามลำดับ เมื่อแข่งขันเสร็จ ให้นำหุ่นมาเก็บไว้ตำแหน่งเดิม จนกว่าทีมแข่งขันทีมสุดท้ายแข่งเสร็จ จึงสามารถนำหุ่นกลับไปปรับปรุงได้ในเวลา 30 นาที
 5. ส่งหุ่น/ตรวจ (2) กรรมการลงชื่อที่หุ่น เรียงลำดับบนโต๊ะ ห้ามมีการสัมผัสหุ่นอีก หากมีการแก้ไขต้องแจ้งกรรมการและต้องทำในพื้นที่ที่กรรมการกำหนด ในเวลา 2 นาที ห้ามนำหุ่นออกนอกบริเวณเก็บหุ่น
 6. สุ่มตำแหน่งเก็บวัตถุ โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 7. เตรียมการแข่งขันตามลำดับ

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

 1. ประกอบหุ่น/ทดสอบสนาม 3 ชั่วโมง
 2. ชั่วโมงที่ 1 สุ่มอุปสรรค์ (ม. ต้น) โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 3. ส่งหุ่น/ตรวจ กรรมการลงชื่อที่หุ่น เรียงลำดับบนโต๊ะ ห้ามมีการสัมผัสหุ่นอีก หากมีการแก้ไขต้องแจ้งกรรมการและต้องทำในพื้นที่ที่กรรมการกำหนด ในเวลา 2 นาที ห้ามนำหุ่นออกนอกบริเวณเก็บหุ่น
 4. สุ่มกระป๋อง โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 5. เตรียมการแข่งขันตามลำดับเมื่อแข่งขันเสร็จ ให้นำหุ่นมาเก็บไว้ตำแหน่งเดิม จนกว่าทีมแข่งขันทีมสุดท้ายแข่งเสร็จ จึงสามารถนำหุ่นกลับไปปรับปรุงได้ในเวลา 30 นาที
 6. ส่งหุ่น/ตรวจ (2) กรรมการลงชื่อที่หุ่น เรียงลำดับบนโต๊ะ ห้ามมีการสัมผัสหุ่นอีก หากมีการแก้ไขต้องแจ้งกรรมการและต้องทำในพื้นที่ที่กรรมการกำหนด ในเวลา 2 นาที ห้ามนำหุ่นออกนอกบริเวณเก็บหุ่น
 7. สุ่มกระป๋อง โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 8. เตรียมการแข่งขันตามลำดับ

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (บินไกลปล่อยด้วยมือ บินนานปล่อยจากพื้น)

 1. สร้าง/ทดสอบสนาม 3 ชั่วโมง (สร้างกี่ลำก็ได้)
 2. ส่งเครื่องบิน/ตรวจ กรรมการลงชื่อที่เครื่องบิน (กี่ลำก็ได้) วางไว้ในที่กรรมการกำหนดห้ามนำเครื่องบินออกนอกบริเวณเก็บเครื่องบิน
 3. เตรียมการแข่งขันตามลำดับเมื่อแข่งขันเสร็จ ให้นำเครื่องบินมาเก็บไว้ที่เดิม จนกว่าทีมแข่งขันทีมสุดท้ายแข่งเสร็จ จึงแข่งรอบต่อไป ตามลำดับจนครบสามรอบ

หมายเหตุ        -  วัสดุขึ้นรูป หมายถึง วัสดุใดๆ ที่ผ่านการแปรรูปมาแล้ว

                   -  บินนานปล่อยจากพื้น จะจับเวลาเมื่อเครื่องบินสามารถยกตัวขึ้นจากพื้น ระยะ 15 cm.

                   -  บินไกลปล่อยด้วยมือ จะต้องไม่ใช่ลักษณะการขว้าง

©2014
Provided by WPMU DEV -The WordPress Experts
Hosted by My-robot Network