26 กันยายน 2012

รูปแบบการจัดแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินน้อย สพฐ.

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 18:28

รูปแบบการจัดแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบินน้อย สพฐ.

รายงานตัวและแข่งขัน 08.30 – 09.00 น. 29 กันยายน 2555
หุ่นยนต์บังคับมือ ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ตึก 1 อาคารสีส้ม)
นักบินน้อย สพฐ. ณ หอประชุมมรุกขนคร

รายงานตัวและแข่งขัน 08.30 – 09.00 น. 30 กันยายน 2555
หุ่นยนต์อัตโนมัติและแแผสม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง 

          สถานที่แข่งขัน          ตามที่รายงานตัว

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

 1. ประกอบหุ่น/ทดสอบสนาม 4 ชั่วโมง (เพิ่มเติม) ตัดไม้เป็นชิ้นมาประกอบ ห้ามเจาะมาก่อน ไม่ให้ใช้ไม้ไอศกรีม
 2. ส่งหุ่น/ตรวจ กรรมการลงชื่อที่หุ่น เรียงลำดับบนโต๊ะ ห้ามมีการสัมผัสหุ่นอีก หากมีการแก้ไขต้องแจ้งกรรมการและต้องทำในพื้นที่ที่กรรมการกำหนด ในเวลา 2 นาที ห้ามนำหุ่นออกนอกบริเวณเก็บหุ่น
 3. สุ่มตำแหน่งเก็บวัตถุ โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 4. เตรียมการแข่งขันตามลำดับ เมื่อแข่งขันเสร็จ ให้นำหุ่นมาเก็บไว้ตำแหน่งเดิม จนกว่าทีมแข่งขันทีมสุดท้ายแข่งเสร็จ จึงสามารถนำหุ่นกลับไปปรับปรุงได้ในเวลา 30 นาที
 5. ส่งหุ่น/ตรวจ (2) กรรมการลงชื่อที่หุ่น เรียงลำดับบนโต๊ะ ห้ามมีการสัมผัสหุ่นอีก หากมีการแก้ไขต้องแจ้งกรรมการและต้องทำในพื้นที่ที่กรรมการกำหนด ในเวลา 2 นาที ห้ามนำหุ่นออกนอกบริเวณเก็บหุ่น
 6. สุ่มตำแหน่งเก็บวัตถุ โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 7. เตรียมการแข่งขันตามลำดับ

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

 1. ประกอบหุ่น/ทดสอบสนาม 3 ชั่วโมง
 2. ชั่วโมงที่ 1 สุ่มอุปสรรค์ (ม. ต้น) โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 3. ส่งหุ่น/ตรวจ กรรมการลงชื่อที่หุ่น เรียงลำดับบนโต๊ะ ห้ามมีการสัมผัสหุ่นอีก หากมีการแก้ไขต้องแจ้งกรรมการและต้องทำในพื้นที่ที่กรรมการกำหนด ในเวลา 2 นาที ห้ามนำหุ่นออกนอกบริเวณเก็บหุ่น
 4. สุ่มกระป๋อง โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 5. เตรียมการแข่งขันตามลำดับเมื่อแข่งขันเสร็จ ให้นำหุ่นมาเก็บไว้ตำแหน่งเดิม จนกว่าทีมแข่งขันทีมสุดท้ายแข่งเสร็จ จึงสามารถนำหุ่นกลับไปปรับปรุงได้ในเวลา 30 นาที
 6. ส่งหุ่น/ตรวจ (2) กรรมการลงชื่อที่หุ่น เรียงลำดับบนโต๊ะ ห้ามมีการสัมผัสหุ่นอีก หากมีการแก้ไขต้องแจ้งกรรมการและต้องทำในพื้นที่ที่กรรมการกำหนด ในเวลา 2 นาที ห้ามนำหุ่นออกนอกบริเวณเก็บหุ่น
 7. สุ่มกระป๋อง โดยตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน
 8. เตรียมการแข่งขันตามลำดับ

การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (บินไกลปล่อยด้วยมือ บินนานปล่อยจากพื้น)

 1. สร้าง/ทดสอบสนาม 3 ชั่วโมง (สร้างกี่ลำก็ได้)
 2. ส่งเครื่องบิน/ตรวจ กรรมการลงชื่อที่เครื่องบิน (กี่ลำก็ได้) วางไว้ในที่กรรมการกำหนดห้ามนำเครื่องบินออกนอกบริเวณเก็บเครื่องบิน
 3. เตรียมการแข่งขันตามลำดับเมื่อแข่งขันเสร็จ ให้นำเครื่องบินมาเก็บไว้ที่เดิม จนกว่าทีมแข่งขันทีมสุดท้ายแข่งเสร็จ จึงแข่งรอบต่อไป ตามลำดับจนครบสามรอบ

หมายเหตุ        -  วัสดุขึ้นรูป หมายถึง วัสดุใดๆ ที่ผ่านการแปรรูปมาแล้ว

                   -  บินนานปล่อยจากพื้น จะจับเวลาเมื่อเครื่องบินสามารถยกตัวขึ้นจากพื้น ระยะ 15 cm.

                   -  บินไกลปล่อยด้วยมือ จะต้องไม่ใช่ลักษณะการขว้าง

ใส่ความเห็น

©2014
Provided by WPMU DEV -The WordPress Experts
Hosted by My-robot Network