30 มิถุนายน 2013

การแข่งขันหุ่นยนต์+นักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตกรรมนักเรียน2556

Filed under: แข่งขันหุ่นยนต์ —— พรศักดิ์ วงค์ศิริ @ 10:10

เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์+นักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 เกณฑ์หุ่นยนต์อยู่กลุ่มการงานฯ เกณฑ์นักบินน้อย สพฐ.อยู่กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกณฑ์/กติกาการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ 2556    เกณฑ์/กติกาการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 2556. เกณฑ์การคัดเลือกตัวแทน 1) ระดับเขต คัดลำดับที่ 1 แข่งขันระดับภาค (เว้นโครงงานส่งคัดระดับภาคโดยตรง) ……………… …….. 2) ระดับภาค แต่ละภาค คัดเลือกลำดับที่ 1 – 3 (เว้นโครงงาน 1-8) แข่งขันระดับประเทศต่อไป สนามหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ตามแบบในกติกาหุ่นยนต์ 2556) ขนาด 120 x 240 (กว้าง 120 cm ยาวประมาณ 240 cm) สนามอัตโนมัติ ประถม มัธยมต้น/ขยายโอกาส มัยมปลาย หุ่นผสม จากเว็บ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๓ [...]

Read the rest of this entry »

©2014
Provided by WPMU DEV -The WordPress Experts
Hosted by My-robot Network